Wie zijn wij?

Van VVB tot Bio-MENS

De VVB of Vlaamse Vereniging voor Biologie werd opgericht op 21 oktober 1975 door een groep enthousiaste biologen. Zij wilden een eerste stap zetten om het doen en laten van de bedrijfs-en academische wereld in ons land dichter bij het brede publiek te brengen.

In de jaren zeventig groeide de noodzaak om nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologieën te kanaliseren naar de burger en vooral ook naar jongeren in het secundair onderwijs. Ook het Franssprekend landsgedeelte stond open voor dit interessant en innoverend initiatief van de VVB.

In de jaren tachtig werd de wereld opgeschrikt door een toen nog onbekend virus. Vrij snel was de wetenschappelijke wereld overtuigd van de destructieve humane prijs die dit virus en haar dodelijke ziekte AIDS veroorzaakte.  Bovendien was er ook de steeds groter wordende vraag naar alternatieve energiebronnen, de splitsing van genen en de transformatie naar soortvreemde organismen, de bloeiende opkomst van de biotechnologie, de groeiende kloof tussen arm en rijk, de groeiende afvalberg, enz.

Deze nieuwe ontwikkelingen gaven het toenmalige VVB-bestuur de nodige ingrediënten om woorden in daden om te zetten.

Tijdschrift MENS - Jongerenprijzen Leefmilieu

In 1992 werd tijdschrift MENS opgericht. MENS is een acroniem van Milieu, Educatie, Natuur en Samenleving. De visie, motivatie en doelstelling van MENS zijn tot vandaag dezelfde gebleven.

Hieruit ontstond ook het idee van een eerste jongerenwedstrijd, 'Jongerenprijzen Leefmilieu'. In samenwerking met de Zoo van Antwerpen organiseerde de VVB in 1995 een wedstrijd voor seminariewerken rond het thema "Wees goed jegens dieren" en "Chloor in het dagelijks leven". De prijs werd in de Antwerpse Zoo uitgereikt door Z.K.H. Prins Laurent. De VVB integreerde in deze wedstrijd een 'diervriendelijk' symposium.

Een jaar later organiseerde de VVB opnieuw een jongerenprijs rond het thema "Energie" en "Afval inzamelen: een kunst".

Nieuwe naam, nieuw logo

Op de algemene vergadering van 14 juni 2006 is door de leden van de Algemene Vergadering unaniem beslist om de naam en het logo van de VVB te veranderen in Bio-MENS. De inhoud van het nieuwe logo verwijst duidelijk naar het paradepaardje van de vereniging, tijdschrift MENS.

De biologische entiteit van het oorspronkelijke embleem van de VVB is in het nieuwe logo bewaard gebleven. De doelstellingen van de vereniging bleven ongewijzigd. Bio-MENS blijft de biologie als wetenschap hoog in haar vaandel dragen. Biologie is een positieve wetenschap en de verschillende fundamentele onderzoeksdomeinen kunnen alleen maar functioneren als er linken kunnen gelegd worden met andere positieve wetenschappen. Ook de technologische en maatschappelijke evoluties zijn daaraan gelinkt en dat onderlijnt de multidisciplinaire visie van de vzw.

De Jonge Baekeland

Sinds 2008 organiseert Bio-MENS jaarlijkse De Jonge Baekeland, een wedstrijd voor leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs. Met deze wedstrijd wil de vereniging jongeren stimuleren om creatief en kritisch om te gaan met wetenschap. De jongeren krijgen telkens de opdracht om een kritisch werkstuk te schrijven rond een bepaald thema. Een overzicht van de thema's die reeds aan bod kwamen:

- schooljaar 2008-2009: Innovatie en gebruik van duurzame kunststoffen

- schooljaar 2009-2010: Innovaties om te overleven

- schooljaar 2010-2011: Toekomst voor de zee. Nachtmerrie of goudmijn?

- schooljaar 2011-2012: Wereld te klein! Wie valt eraf? (overbevolking)

- schooljaar 2012-2013: Boerderij van de toekomst

- schooljaar 2013-2014: Biomimicry, de natuur als laboratorium voor duurzame innovaties

- schooljaar 2014-2015: De wereld te klein ? Wie valt eraf ?

- schooljaar 2015-2016: Knutselen met genen. GGO's voor een duurzame wereld?

Sinds schooljaar 2012-2013 is er ook een Franstalige tegenhanger van deze wedstrijd: Prix de la Jeunesse Baekeland.

 

Vlaggenschip vaart nieuwe koers

In 2014 maakt de tanende tijdschriftenmarkt en het economisch klimaat ook het tijdschrift MENS tot een van de slachtoffers. Een driejarig akkoord met Acco had de lezerscijfers niet significant kunnen opdrijven, en het werd de vzw financieel te zwaar om het tijdschrift verder op de markt te houden. Na 93 nummers houdt de reeks op. Wel zoekt de vereniging nieuwe vormen van wetenschapscommunicatie op: een nieuwe website met een ruimere blogfunctie ziet in de zomer van 2016 het licht, en de vzw plant zelfs het verschijnen van informatieve boeken in onvervalste MENS-stijl over wetenschappelijke thema’s met maatschappelijke impact, in print on demand of als e-book.