Bijenzaken aan ons hoofd

Lang voordat de mens verscheen, zoemden bijtjes al lustig rond op deze planeet. Dat weten we dankzij fossiele afdrukken van zo'n 100 miljoen jaar oud. Doorheen  heel de geschiedenis hebben bijen een bijzondere rol gespeeld in de natuur en de maatschappij. Zo zijn tijdens de regeerperiode van keizer Karel de Grote bijzondere wetten uitgevaardigd die de bijen moesten helpen beschermen en diende honing en bijenwas om belastingen te betalen.

Bijen spelen in de co-evolutie met bloemplanten een cruciale rol voor de voedselvoorziening van mens, plant en dier. Ook nu vormen bijen zowel een ecologische als economische meerwaarde. Anderzijds zien we dat de bijenpopulatie serieus achteruitgaat. 

Deze lezing geeft aan waarom de bij zo belangrijk is in onze voedselketen. 

Terug naar het overzicht