De nieuwe MeNS in een verbazingwekkende toekomst

Internet of Things (IoT)

Doorheen de geschiedenis ervaarde de mensheid verschillende golven van industriële innovatie. De eerste industriële revolutie (1760 - 1840) bracht de stoommachine de machinale productie op gang. De tweede (1870 - 1914) draaide rond de uitbouw van nieuwe communicatietechnologie (telefonie, telegrafie en radio). De derde (vanaf 1970) omhelsde een verregaande automatisering. Met de Commodore PET sloop de pc onze huiskamers binnen. Tegelijk miniaturiseerden computers voortdurend en werden ze als embedded systems ingebouwd in allerlei apparaten: programmeerbare wasmachines, klimaatregelingen, digitale camera’s en ga zo maar verder. De vierde is een verderzetting van de derde revolutie en zal de mensheid nog meer met elkaar in verbinding stellen en draait rond begrippen als ‘smart and connected.’ Je toestellen zijn met mekaar verbonden via continue digitale communicatie (bluetooth en Wifi). De volgende dertig jaar zal een gigantisch internet der dingen miljarden apparaten en entiteiten met elkaar in verbinding stellen en zal de toekomst smart zijn! 

 

Smart ecosystems

Volgens Kinam Kim van Samsung Electronics en sleutelfiguur in de ontwikkeling van de snelle elektronica gaat deze revolutie onze voorstellingskracht te boven. Volgens Kim gaan we naar een magische wereld evolueren van slimme steden, 5G supersnelle netwerken, slimme sensoren, zelfrijdende auto’s, zelflerende robots via ‘deep learning in neural systems’, smart health met voor iedereen de juiste pil. Volgens ceo Luc Van den Hove van het Interuniversitair Centrum Micro-Elektronica, beter gekend als IMEC,  zullen we van kanker een chronische ziekte maken die niet langer levensbedreigend is. Ondernemingen die mee de pijlers van de vierde industriële revolutie bouwen zullen functioneren als een smart ecosystem. Ook levende organismen organiseren zich in verbondenheid in slimme netwerken. Zo heeft de natuur bijna vier miljard jaar voorsprong in research en development op de onze. In haar boek ‘Innovation Inspired by Nature’ beschrijft de Amerikaanse Janine Benyus, oprichtster van het Biomimicry Institute, het leven als het meest innovatieve ontwerp.                                                                                                                                  

Leer mee duurzame keuzes maken!

De befaamde Amerikaanse econoom en activist Jeremy Rifkin combineert in zijn laatste boek The Zero Marginal Cost Society het vooruitzicht dat groene energie in de toekomst bijna gratis zal zijn met het idee om deze duurzame energie via het ”Internet of Things’ binnen een deeleconomie onderling te delen. Vraag is: hoe geraken we best van A naar B? Tegen 2050 zal naar schatting bijna 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Hoe houden we de stad leefbaar? Simpelweg door ze slimmer en duurzamer te maken. Imec bouwt nu al mee aan een ‘City of Things’ met testplaats Antwerpen. Er worden intelligente sensoren ontwikkeld die continu de luchtvochtigheid en het gehalte aan fijnstof meten. Ze worden ‘simpel’ geplaatst in wagens van Bpost. Zo worden er zones afgebakend waar men kan sporten in een gezonde buitenlucht. De impact van slimme technologische en wetenschappelijke innovaties is hallucinant en dat zal ook in deze lezing duidelijk worden via talrijke toepassingen die allemaal kaderen in de nieuwe visie rond sterke duurzaamheid. Dit is de enige weg om onze toekomst te vrijwaren binnen de grenzen van de draagkracht van onze planeet. Immers Bill Gates, stichter van Microsoft zegt ondubbelzinnig ‘Toon dat u de toekomst bent’. Help dan mee aan het dichten van de kloof tussen wetenschap en maatschappij en zorg ervoor dat MeNS naar je toe kan komen! Deze lezing zal iedereen op weg helpen naar een verbazingwekkende toekomst!

Terug naar het overzicht