Biodiversiteit in de knoei

Waar zijn we mee bezig? Onze aarde is klein en overbevolkt. De aardse voorraden zijn beperkt en vele van zijn systemen zijn delicaat van aard.

De mensheid kent de laatste eeuwen een exponentiële groei en dat heeft zo zijn gevolgen op de draagkracht van onze planeet. Het leven op aarde staat onder zware druk. En toch, overal op aarde zijn we nog omgeven door een ongewone grote diversiteit aan levensvormen. Deze biodiversiteit gaat niet alleen over tellen van soorten. Het gaat ook over specifieke leefomgevingen, niches waar elke soort zijn plaats heeft en waar het kan (over)leven. Deze plaatsen, habitats, worden meer en meer bedreigd door de mens. Overal krijgt de biodiversiteit zware klappen door klimaatopwarming, uitheemse soorten, habitatfragmentatie, vervuiling en  overexploitatie. Het zijn enkele belangrijke bedreigingen die het leven op aarde zwaar hypothekeren. Tja, de mens is soms niet te houden en lijdt vaak aan een onuitstaanbare dadendrang.

Deze lezing schetst een beeld van al deze bedreigingen op de biodiversiteit. Maar het is niet al kommer en kwel. Het gevoel van verantwoordelijkheid omtrent de toekomst van deze wonderbaarlijke levende planeet wordt niet alleen gevoed door morele maar nu ook door erg praktische overwegingen. De toehoorder krijgt ook een duidelijk antwoord dat we deze planeet in bruikleen hebben, niet in eigendom.

Terug naar het overzicht