Berichten met de tag "Hart van de materie"

- Op reis naar het hart van de materie (01/'17)
- Hart van de Materie 1: Het atoom ziet het levenslicht (01/'17)
- Hart van de materie 2: Het atoom ziet opnieuw het levenslicht (02/'17)
- Hart van de materie 3: Atomen in proporties (02/'17)
- Hart van de Materie 4: Hoe drukken we een massa van een atoom uit? (02/'17)
- Hart van de Materie 5: Het elektron duikt op (02/'17)
- Hart van de materie 6: Atomen geven stralen af (03/'17)
- Hart van de Materie 7: Rutherford en de ontdekking van de atoomkern (03/'17)
- Hart van de Materie 8: De kern valt verder uiteen in protonen (03/'17)
- Hart van de Materie 9: Ongeladen maar niet onvindbaar: het neutron (03/'17)
- Hart van de Materie 10: Gereedschap van de deeltjesjager - de massaspectrometer (03/'17)
- Hart van de Materie - Intermezzo: Wat iedereen zou mogen weten over atomen (04/'17)
- Hart van de Materie 11: Van Rutherford naar Bohr: het atoommodel groeit op (04/'17)
- Hart van de Materie 12: Atoomstructuur en kwantummechanica 1: Van wolkje tot donderslag bij heldere hemel (04/'17)
- Hart van de Materie 13: Atoomstructuur en kwantummechanica 2: Schrödinger stuurt zijn kat (niet) (04/'17)
- Hart van de Materie 14: Van Heisenberg naar Bohr: de elektronen vinden hun plaats (05/'17)
- Hart van de Materie 15: Het Wonderjaar van Rutherford: 1932 (06/'17)
- Hart van de Materie - Intermezzo: De Deutsche Physik-beweging (06/'17)
- Hart van de Materie 16: Pauli en het neutrino (07/'17)
- Hart van de Materie 17:Hideki Yukawa en de voorspelling van de mesons (07/'17)
- Hart van de Materie 18: van chaos naar structuur door het quarkmodel (07/'17)
- Hart van de materie 19: Leptonen en bosonen (07/'17)
- Hart van de Materie 20: CERN (08/'17)
- Hart van de Materie 21: Het Standaardmodel speelt op (08/'17)
- Hart van de Materie 22: Supersymmetrie: oplossing of straat zonder einde? (09/'17)
- Hart van de Materie 23: Snaren en branen (09/'17)
- Hart van de Materie 24: Snaren of lussen? De toekomst wijst het uit... (09/'17)
- Hart van de Materie - Nawoord: Waarheen leidt het pad ? (09/'17)