De mens doet nieuwe soorten ontstaan

Onderzoek uitgevoerd door het Centrum van Macro-Ecologie, Evolutie en Klimaat aan de universiteit van Kopenhagen toont aan dat mensen niet alleen verantwoordelijk zijn voor het uitroeien van welbepaalde soorten, maar ook aan de basis liggen voor het ontstaan van nieuwe soorten. Belangrijke mechanismen die in werking treden, zijn onnatuurlijke selectie (bijv. door het uitschakelen van een toppredator in een welbepaald ecosysteem) en het ontstaan van nieuwe ecosystemen (bijv. tuinen).

Een voorbeeld dat de onderzoekers aanhalen, is de Londense gewone steekmug, waarvan enkele individuen zich in de metrotunnels zijn gaan vestigen, specifieke aanpassingen hebben ondergaan (paren met de gewone steekmug is niet meer mogelijk) en nu gezien worden als een volledig nieuwe soort, namelijk de “Londense metromug”.

Ook landbouw leidt tot nieuwe soorten. Zo hebben de onderzoekers vastgesteld dat maar liefst zes van ’s werelds 40 meest  belangrijke landbouwgewassen als nieuwe soorten worden beschouwd.

Het aantal soorten dat door de mens is ontstaan, is nog niet duidelijk. Wel benadrukken de onderzoekers dat deze nieuwe soorten nooit een vervanging kunnen zijn van reeds uitgestorven soorten en er alles aan gedaan moet worden om de huidige biodiversiteit te behouden.

Geplaatst door Kristof op 28/07/2016 om 21:09