MENS 88 - Behandeling van kanker. Van eenvormigheid naar maatwerk

Download

Tot 10 jaar geleden werden patiënten met uitgezaaide tumoren van bijvoorbeeld long, borst en dikke darm nog uitsluitend behandeld met onder meer chemotherapie volgens het 'one fits all'-principe.

Dankzij recente ontwikkelingen in het fundamenteel onderzoek beschikken we nu ook over geneesmiddelen die zich specifiek richten op de onderliggende 'drivers' (meestal mutaties) van het ontwikkelingsproces van kanker. Gebruik van deze 'doelwitgerichte' middelen leidt tot de specifieke uitroeiing van kankercellen die door onderliggende 'drivers' in stand worden gehouden.

Er valt echter nog een hele weg af te leggen eer het uiteindelijke doel, het lichaam van alle kankercellen te ontdoen, bereikt is. Fundamenteel onderzoek naar het begrijpen van het kankerproces blijft meer dan ooit noodzakelijk.

In dit nummer van MeNS gaan we dieper in op de nieuwere behandelingsmogelijkheden van kanker met medicijnen.

Terug naar het overzicht