MENS 53 - Het ontstaan van de mens - deel 2

Download

De nieuwe inzichten die evolutiebiologen van de 19e eeuw, zoals Lamarck. Wallace en Darwin naar voor brachten, vormen wellicht de grootste intellectuele revolutie, die de mensheid ooit heeft gekend. Zij veranderden een statisch wereldbeeld dat er was en waaraan niet veel kon veranderd worden, in een dynamisch wereldbeeld, dat werd gekenmerkt door voortdurende verandering en nieuwvorming. Sedertdien werd het denken van de mens in totaal nieuwe banen geleid. Een statisch wereldbeeld komt overeen met de wijze waarop onze zintuigen onszelf en de omgeving ervaren. Daarentegen moet bij een dynamisch wereldbeeld de mens leren denken in termen van voor hem onvoorstelbare dimensies en omstandigheden.    

Gelukkig hebben we toch al een paar stappen gezet op het pad van de culturele ontdekking en evolutie. We hebben als soort geweldige verwezenlijkingen op ons conto staan, van de piramides van Gizeh tot aan het International Space Station, van het Weinachtsoratorium van Bach tot de ideeën van Martin Luther King, van een instantie als de Verenigde Naties tot de smeekbede om Nooit-Meer-Oorlog. Na honderdduizenden jaren van evolutionair sleutelen aan onze schedel - laat de foto's u overtuigen van al het geknutsel - beginnen we stilaan ook iets te doen aan wat er in die schedel zit. Desondanks is de weg nog lang (en de gids... die mag u zelf zoeken). In ieder geval, voor u ligt de saga van de menswording. De rest mag u namelijk de komende eeuwen mee helpen schrijven.   

Terug naar het overzicht