MENS 5 - Kruid en onkruid

Download

Wie wel eens een moestuintje heeft bewerkt, weet hoe moeilijk het is een lapje grond, hoe klein ook, voor ôôn enkele plantensoort voor te behouden. De meeste vrijetijdstuiniers zetten zich dan ook aan het wieden. Een lastige klus waar velen een pijnlijke rug aan overhouden. Voor de professionele landbouwer, met een opdracht een effici¬nte voedselproductie aan de gang te houden op een oppervlakte van vele hectaren, is de noodzaak van onkruidbestrijding nog veel dwingender. Simpel is dit niet. Dit zal blijken uit een vluchtige kennismaking in dit dossier met de voornaamste methoden van onkruidbestrijding: de landbouwkundige, de biologische, de fysische en de chemische onkruidbestrijding.

Terug naar het overzicht