MENS 17 - Moet er nog mest zijn?

Download

De grootste mestoverschotten in België en Nederland bestaan uit rundermest. Nochtans veroorzaakt die niet het grootste probleem. Rundermest heeft immers een vrij interessante samenstelling en vindt meestal wel een nuttige bestemming op de weilanden. Ook paardenmest en kippenmest zijn door hun samenstelling goed bruikbaar. Minder genietbaar voor het leefmilieu zijn de uitwerpselen van varkens. Dit omdat varkens op zo'n klein oppervlakte worden gekweekt en omdat hun drijfmest zoveel fosfaat bevat. Het dossier 'Moet er nog mest zijn' behandelt vooral dierlijk en minerale meststoffen in verband met de cycli van stikstof en fosfor. Daar stellen zich ook de voornaamste actuele problemen in verband met het leefmilieu.

Terug naar het overzicht