MENS 11 - Chloor: pro en contra

Download

Chloor heeft veel gezichten. Soms is het een beruchte vijand maar evengoed is het een onmisbare levensgezel voor mensen, dieren en planten. De belangrijkste vormen van chloor worden in dit dossier voorgesteld, alsmede het verhaal van DDT met de pro- en contra's voor mens en milieu. Ook hier heeft de mens geleerd door scha en schande. Dit dossier wil alle milieu-verdedigers aansporen hun dossierkennis over chloor en leefmilieu voortdurend bij te spijkeren.

Terug naar het overzicht