MENS 0 - Hart van de Materie

Download

Klein, kleiner, kleinst – stapje voor stapje hebben natuurfilosofen en natuurwetenschappers de materie rondom ons proberen te doorgronden. Ze hebben daarbij een enorme odyssee ondernomen, die hen van grote theorieën over de vier oerelementen voerde naar een plejade van steeds maar kleinere en kleinere deeltjes, en zijn onderweg mijlpalen gepasseerd zoals het proton, het elektron en de quark. Het verhaal, dat eerder verscheen opde blog van Bio-MENS vzw, is nu gebundeld in een boek, Hart van de Materie, te verkrijgen op Amazon (bijvoorbeeld hier). Een versie voor Kindle is in voorbereiding.

In 23 episoden verhaalt het boek de zoektocht naar de structuur van de materie, van de Oude Grieken tot de snarentheorie en de luskwantumzwaartekracht. Centraal staat de zoektocht naar steeds meer en diepere inzichten in hoe alles rondom ons is opgebouwd. Stap voor stap, parasang voor parasang, trachten we die reis opnieuw af te leggen. We hopen daarmee alle geïnteresseerden te helpen om deze fascinerende vragen te begrijpen – wat is er rondom ons? Waaruit bestaat alles? Hoe is de materie opgebouwd?  

We doen dit via heel wat menselijke verhalen: heel wat wetenschappers die door hun harde werken, hun geniale inzichten, maar ook gewoon puur door geluk te hebben een tipje van de sluier oplichtten, passeren de revue: Dalton, Boyle, Curie, Rutherford, Becquerel, Feynman, Gell-Mann - en nog heel wat minder bekende (maar even belangrijke) namen. En we willen ook weten hoe ze dachten, welke sporen ze volgden (en hoe ze er soms nog grandioos naast zaten ook). Zo krijgt de lezer tegelijk inzicht in hoe de wetenschap traag maar zeker voortbolt – een onstuitbare kracht die finaal terecht komt bij het juiste antwoord (ook al duurt dat drieduizend jaar). Want ook dat is wetenschap: geen snelle bevrediging, geen hapklare brokken, maar keer op keer weer op zoek naar eerder gemaakte fouten, valse deducties, gemiste experimentele kansen, foute metingen, verkeerde conclusies… om dan aan het einde van al dat labeur een glimp op te vangen van het hart van de materie.

Hier kan u de figuren in kleur downloaden, voor gebruik in uw les, bijvoorbeeld, onder Creative Commons BY-SA 4.0.

Terug naar het overzicht