Lezingen Geert Potters

Dr. Geert Potters (° 1976) werkt als onderzoeker en docent op de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. Oorspronkelijk werd hij echter niet opgeleid als maritieme wetenschapper, maar als plantenfysioloog. Hij verdedigde een doctoraatsthesis over antioxidanten en plantengroei en onderzocht vervolgens het gebruik van bamboe in een duurzame groene economie. Als trotse inwoner van Europa's op een na grootste haven vond hij echter zijn weg naar het maritieme onderwijs, en hielp hij daar in 2006 om onderzoek rond corrosie in schepen op te zetten. Hij is (co-)auteur van een veertigtal wetenschappelijke publicaties.

Daarnaast zet hij zijn pen in voor het populariseren van wetenschappelijke kennis. Als lid van de Raad van Bestuur van Bio-MENS vzw schreef hij een behoorlijk aantal dossiers rond allerlei thema's, vult hij onze blog met korte en minder korte teksten, en hield er zelfs een boek aan over (Hart van de Materie). Sinds kort werkt hij samen met Marjolein aan de podcast Elementair.

Bovendien is hij wetenschappelijk consulent bij de Plantentuin "De Kleine Boerderij" te Merksplas.

Requiem voor de Oceanen
Nachtschade
Kolen – diversiteit op ons bord
Bamboe – van traditie naar high-tech