Priemgetallen 2: De jacht op een priem

Net als scheikundigen vaak jaren hebben gezocht naar een bepaald element (denk maar aan het verhaal van Marie en Pierre Curie), en net als biologen de wereld hebben afgezocht op zoek naar nieuwe, onontdekte soorten, zo hebben wiskundigen onverdroten jacht gemaakt op nieuwere (grotere) priemgetallen. 

Bron: Math Goes Pop! , CC BY-NC 4.0

 

Lees verder...

Geplaatst door Geert op 21/02/2020 om 21:41

Priemgetallen 1: Priem en perfectie

Een interessante eigenschap van getallen is hun deelbaarheid: ze kunnen door kleinere getallen worden opgedeeld tot nieuwe natuurlijke getallen, en die kleinere getallen zijn dan hun delers. De delers van 10 zijn 1, 2, 5 en 10 zelf, bijvoorbeeld. Laten we uit die rij het getal zelf weg, dan spreken we van de echte delers (in het voorbeeld zijn 1, 2 en 5 de echte delers van 10).

 2^2 + 3^2 + 5^2 + 7^2 + 11^2 + 13^2 + 17^2 = 666

Lees verder...

Geplaatst door Geert op 21/02/2020 om 20:37

Van natuurlijk naar complex: getallenverzamelingen

Doorheen de geschiedenis hebben mensen leren werken met steeds grotere getalverzamelingen. Bij het tellen van de appeloogst of de grootte van de kudde schapen gebruikten landbouwers en herders de natuurlijke getallen - 1, 2, 3… Merk op dat de nul daar niet meteen bij werd gerangschikt. In de loop van de eeuwen ontwikkelde de mens wel verschillende manieren om “niets” te schrijven, maar het is pas echt bij de invoering van de Arabische cijfers en van het tiendelig talstelsel (wat we vandaag nog steeds gebruiken) dat een symbool “0” echt deel is beginnen uitmaken van ons geheel van cijfers. 

 

Getallen in de Babylonische cultuur (in spijkerschrift)
Bron:Josell7, Wikimedia, CC BY-SA 4.0

Lees verder...

Geplaatst door Geert op 19/02/2020 om 21:17

Magie van getallen 2: uit de schatkamer van de getallentheorie

Getallen hebben mensen altijd gefascineerd. De Griekse filosoof Plato (427-347 v. Chr.) noemde de studie van de getallen de hoogste vorm van kennis, en boven de ingang van zijn Academie in Athene stond (zo zegt toch een hardnekkige legende) de spreuk “Ageometrètos mèdeis eisitoo” – wie niets van wiskunde kent, blijft hier beter weg.

 

Houtsnede met beelden van Pythagoras, in de weer met klokken, een soort glazen xylofoon, een monochord en (orgel)pijpen.
Bron: Theorica musicae door Franchino Gaffurio, 1492, publiek domein.

 

Lees verder...

Geplaatst door Geert op 02/02/2020 om 14:40

Magie van getallen 1: palindroomgetallen

Sommige woorden en getallen kunnen we net zo goed van achter naar voor als van voor naar achter lezen: denk maar aan woorden als kajak, legovogel en meetsysteem. We noemen dit spiegelwoorden of palindromen. Ook hele zinnen kunnen wel eens in twee richtingen worden gelezen: een mooi voorbeeld is “Nelli plaatst op 'n parterretrap 'n pot staalpillen”. Op verschillende doopbekkens en in kerken vindt men de tekst

Nιψον ανομηματα μη μοναν οψιν

vertaald als “Was je zonden weg en niet enkel je gezicht”.

 

De doopvont van de St Martin's Church, Ludgate Hill, Londen
Andrewrabbott, Wikimedia, CC BY-SA 4.0

Lees verder...

Geplaatst door Geert op 02/02/2020 om 14:12

Pagina 1 - 2